UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS
 skirtukas

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) gyventojų lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Įstaigos gyventojų būtinąsias lankymo sąlygas, siekiant apsaugoti gyventojus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo.

2. Įstaigos gyventojų lankymas yra organizuojamas laikantis šių sąlygų:

2.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;

2.2. LANKYTOJAI VISO LANKYMO METU PRIVALO:

2.2.1. . vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2.2.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;

2.2.3. lankymo trukmė Įstaigos patalpų viduje ir Įstaigos teritorijoje (lauke) nėra ribojama.

2.3. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, susitikimo patalpa privalo būti išvėdinama bei išvaloma (dezinfekuojama);

2.4. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2.5. asmenys, turintys 2.4. punkte nurodytų požymių į Įstaigą nėra įleidžiami;

2.6. prie įėjimo į Įstaigą lankytojui pamatuojama kūno temperatūra;

2.7. įėjęs į Įstaigą lankytojas privalo dezinfekuoti rankas (tai padaryti gali prie įėjimo įrengtoje stotelėje);

2.8. gyventojo artimieji, prieš atvykstant į Įstaigą, turi suderinti tikslų atvykimo laiką su Įstaigos socialiniu darbuotoju jo darbo laiku (tel. Nr. +370 615 83690). To nepadarę lankytojai į Įstaigą neįleidžiami.

Registracija telefonu vyksta:

Pirmadieni - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.;

Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val.

2.9. siuntinių perdavimas gyventojams yra galimas;

2.10. asmenys, kurių lankymasis Įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, privalo laikytis šių taisyklių 2.1–2.7 papunkčiuose nurodytų reikalavimų.


Utenos rajono savivaldybė

Utenos rajono
savivaldybė

Logotipas

Logotipas

Logotipas

12

Logotipas

Svetainėje iš viso apsilankė 17483 unikalių vartotojų!