Meniu Uždaryti

Įstaigos darbuotojų, partnerių ir gyventojų artimųjų nuotolinis susirinkimas

2023 m. balandžio 21 d. vyko Įstaigos darbuotojų, partnerių ir gyventojų artimųjų nuotolinis susitikimas, kurio metu suinteresuotoms šalims buvo pristatyta: Įstaigos atitikties socialinės globos normoms už 2022 metus rezultatų apibendrinimas, 2022 m. Įstaigos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, 2023 m. Įstaigos veiklos planas, EQUASS pažangos ataskaita.

Dėkojame Įstaigos partneriams, gyventojų artimiesiems už aktyvų dalyvavimą susitikime, nuolatinį prisidėjimą prie gyventojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Esame dėkingi už pagalbą, supratimą ir bendrystę. Tikimės ir toliau bendradarbiauti ir stiprinti tarpusavio ryšius.

Skip to content