Meniu Uždaryti

Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 metais

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
Leliūnų socialinės globos namų
direktoriaus
2017m. liepos 31d. įsakymu Nr. DĮ-29
INFORMACIJA APIE ATLIKTUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS
2019-01-02- 2019-12-31
Nr. BH-6
Eil.
Nr.
Pirkimo pavadinimas
Pirkimo tipas
(Tarptautinis/
Supaprastintas
/Mažos vertės)
Pirkimo būdas
Sutarties pradžia,
Sutarties Nr.
Sutarties
pabaiga
Sutarties
vertė
Laimėtojas
1. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2018-12-27 Nr.VP2A/2018(žodžiu) 2019-01-03 183,92 Eur UAB „E-Z WAY”
2. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-01-07 Nr. VP3A/2018(žodžiu) 2019-01-15 1295,00 Eur UAB „Strefa”
3. „Transporto paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-01-07 Nr. VP3AA/2019(žodžiu) 2019-01-15 217,80 Eur E. Dolgopolov „EDF”
4. „Farmacijos produktai” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2019-01-21 Nr. VP4A/2018(žodžiu) 2020-01-20 58,56 Eur 55,56 Eur 14,71 Eur UAB „Limedika”, UAB „Entafarma“, UAB „Armila“
5. „Įvairūs baldai ir jų dalys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-01-15 Nr. VP6A/2019(žodžiu) 2019-01-31 18,00 Eur UAB „Drūtas”
6. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-01-25 Nr. VP5A/2019 (žodžiu) 2019-02-18 105,25 Eur UAB „ANMEDA TECHNA“
7. „Farmacijos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-02-04 Nr. VP7A/2019(žodžiu) 2020-02-08 1871,18 Eur UAB „Gintarinė vaistinė“
8. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-02-08 Nr. VP8A/2019 (žodžiu) 2019-02-18 40,78 Eur VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“
9. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-02-08 Nr. VP9A/2019(žodžiu) 2019-02-18 1563,93 Eur UAB „Strefa“
10. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-02-25 Nr. VP10A/2019(žodžiu) 2019-02-28 95,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
11. „Katilų priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-02-25 Nr. VP11A/2019(žodžiu) 2019-12-31 500,00 Eur UAB „Šildvė“
12. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-03-12 Nr. VP12A/2019 (žodžiu) 2019-03-21 232,01 Eur UAB „Slaugivita“
13. „Remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-02-21 Nr. VP12A/2019 (žodžiu) 2019-02-27 113,00 Eur S. Katino buitinių prietaisų remonto įmonė
14. „Įvairūs įrenginiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-01-10 Nr. VP1A/2019 (žodžiu) 2019-04-12 1698,40 Eur UAB „Bikusta”
15. „Sveikatos priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-03-12 Nr. VP9AA/2019 (žodžiu) 2019-04-12 106,54 Eur VŠĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras
16. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-03-13 Nr. VP14A/2019 (žodžiu) 2019-04-15 1421,75 Eur UAB „Strefa”
17. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-03-23 Nr. VP15A/2019 (žodžiu) 2019-04-12 250,00 Eur VŠĮ Socialinių inovacijų centras
18. „Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-03-27 Nr. VP16A/2019 (žodžiu) 2019-04-12 62,00 Eur ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
19. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-04-10 Nr. VP17A/2019 (žodžiu) 2019-04-18 85,00 Eur Juventina Jackūnienė Verslo liudijimas Nr.CK119488-1
20. „Įvairūs programinės įrangos paketai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-03-22 Nr. VP18A/2019 (žodžiu) 2022-03-31 1500,00 Eur UAB „Stekas”
21. „Biuro reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-04-01 Nr. VP19A/2019 (žodžiu) 2019-04-12 260,14 Eur UAB Charlot LT
22. „Higienos reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-03-22 Nr. VP21A/2019 (žodžiu) 2019-04-12 173,27 Eur UAB „Vilandra“
23. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-04-05 Nr. VP23A/2019 (žodžiu) 2019-04-12 65,00 Eur UAB Ekonomikos mokymo centras
24. „Kalibravimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-04-10 Nr. VP20A/2019(žodžiu) 2019-05-15 203,47 Eur P. Trinkūno ind. įmonė
25. „Informavimui skirti produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-04-10 Nr. VP22A/2019 (žodžiu) 2019-04-30 113,74 Eur UAB „Kęsto reklama“
26. „Elektros energija” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu Pirkimas neįvykęs.
27. „Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto ir kaimo vietovėse” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-04-24 Nr. VP25A/2019 (raštu) 2022-05-02 800,00 Eur UAB „Utenos deratizacija“
28. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-04 Nr. VP26A/2019 (žodžiu) 2019-05-15 99,00 Eur UAB „Tinklinis“
29. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-05-07 Nr. VP27A/2019 (žodžiu) 2019-05-13 22,90 Eur Utenos švietimo skyrius
30. „Kalibravimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-04-10 Nr. VP28A/2019 (žodžiu) 2019-05-31 110,55 Eur R. Rukšėno ind. įmonė
31. „Elektros energija” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-05-07 Nr. VP29A/2019 (raštu) 2020-05-31 3000,00 Eur UAB Energijos tiekimas
32. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-14 Nr. VP30A/2019 (žodžiu) 2019-05-17 70,00 Eur Ineta Martinkevičiūtė Ind. veiklos reg. Nr.742197
33. „Remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-10 Nr. VP31A/2019 (žodžiu) 2019-05-31 108,90 Eur UAB „Exposito“
34. „Medeliai, gėlių daigai ir sėklos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-20 Nr. VP32A/2019 (raštu) 2019-05-31 40,00 Eur Lina Gaižutienė- ūkininkė, žemės ūkio valdos identifikavimo kodas 1012052466
35. „Elektros sistemų remonto paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-21 Nr. VP33A/2019 (žodžiu) 2019-05-31 108,09 Eur P. Trinkūno ind. įmonė
36. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-21 Nr. VP34A/2019 (žodžiu) 2019-06-13 80,00 Eur Viešųjų pirkimų agentūra, VŠĮ
37. „Bakterologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-05-28 Nr. VP35A/2019 (žodžiu) 2019-06-13 75,20 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
38. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-06-20 Nr. VP36A/2019 (žodžiu) 2019-06-28 337,54 Eur UAB „Slaugivita“
39. „Higienos reikmenys” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2019-06-14 Nr. VP37A/2019 (raštu) 2020-06-14 12,51 Eur; 99,62 Eur; 2,40 Eur UAB „Limedika”; UAB „Entafarma“; Azas, A.Zapalskio IĮ
40. „Biuro popierius” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2019-06-06 Nr. VP38A/2019 (raštu) 2020-06-06 97,65 Eur UAB Charlot LT
41. „Užuolaidos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-06-20 Nr. VP39A/2019 (žodžiu) 2019-06-28 180,00 Eur V. Niaurienės ind. veikla Nr.22.220-160-96, Panevėžio skyrius
42. „Turėklai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-07-01 Nr. VP40A/2019(žodžiu) 2019-07-15 653,00 Eur Darius Garunkštis įm. kodas 895923
43. „Higienos reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-07-11 Nr. VP41A/2019 (žodžiu) 2019-07-25 519,45 Eur UAB „ENTAFARMA“
44. „Remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-06 Nr. VP42A/2019(žodžiu) 2019-09-13 353,00 Eur S. Katino buitinių prietaisų remonto įmonė
45. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-03 Nr. VP44A/2019 (raštu) 2022-09-04 250,00 Eur Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
46. „Su atliekomis susijusios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-03 Nr. VP45A/2019 (raštu) 2022-09-18 700,00 Eur UAB „Rokvesta“
47. „Higienos reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-20 Nr. VP47A/2019 (žodžiu) 2019-09-13 216,59 Eur UAB „Vilandra“
48. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-10 Nr. VP48A/2019 (žodžiu) 2019-09-30 75,00 Eur UAB „Žinių centras“
49. „Su transportu susiję pastatai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 3 tiekėjų) 2019-07-29 Nr. VP43A/2019 (raštu) 2019-10-17 3 960,00 Eur Arvydas Gaižauskas ind. veikla. Pažyma Nr.481850
50. „Šluotos, šepečiai ir kiti namų valymo reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-30 Nr. VP46A/2019 (žodžiu) 2019-10-18 121,00 Eur UAB „Universta“
51. „Remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-19 Nr. VP49A/2019 (žodžiu) 2019-10-15 170,00 Eur S. Katino buitinių prietaisų remonto įmonė
52. „Vonios ir virtuvės reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-09-27 Nr. VP51A/2019 (žodžiu) 2019-10-15 432,83 Eur UAB „Bikusta“
53. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-04 Nr. VP53A/2019 (žodžiu) 2019-10-15 75,00 Eur Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
54. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-11 Nr. VP54A/2019 (žodžiu) 2019-10-21 75,00 Eur Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
55. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-14 Nr. VP56A/2019 (žodžiu) 2019-10-24 1344,31 Eur UAB „Strefa“
56. „Draudimo paslaugos(Sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas)” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-11 Nr. VP58A/2019 (žodžiu) 2019-10-23 70,00 Eur ADB „Gjensidige“
57. „Draudimo paslaugos (automobilių draudimo (Kasko ir privalomasis draudimas) paslaugos))” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) 2019-10-11 Nr. VP60A/2019 (raštu) 2019-10-23 485,00 Eur ADB „Gjensidige“
58. „Įvairios paslaugos (Automobilio ratų keitimas-balansavimas)” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-28 Nr. VP63A/2019 (žodžiu) 2019-10-31 42,59 Eur UAB „Fakto“ autocentras
59. „Žolės pjovimo traktoriukas” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-28 Nr. VP67A/ 2019 (žodžiu) 2019-10-31 2799,00 Eur UAB „Levantina“
60. „Senelių namų statybos darbai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) 2019-10-30 Nr. VP59A/ 2019 (raštu) 2019-11-18 2800,00 Eur Arvydas Gaižauskas ind. veikla. Pažyma Nr.481850
61. „Profesiniai drabužiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-04 Nr. VP64A/ 2019 (žodžiu) 2019-11-15 479,00 Eur Indrės Raudienės ind. veikla, pažyma Nr.668909
62. „Virtuvės reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-06 Nr. VP65A/ 2019 (žodžiu) 2019-11-15 2270,00 Eur UAB „Bikuvos“prekyba Parduotuvė Nr.4
63. „Skalbimo paslaugos” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu Pirkimas neįvykęs.
64. „Foto salonų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-11 Nr. VP73A/ 2019 (žodžiu) 2019-11-14 18,40 Eur UAB „Gariva“
65. „Elektros sistemų remonto paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-14 Nr. VP57A/ 2019(žodžiu) 2019-11-29 600,00 Eur Albertas Stonikus ind. veikla, pažyma Nr.(21.12)-21.1-2948
66. „Biuro reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-23 Nr. VP61A/ 2019(žodžiu) 2019-11-22 201,36 Eur UAB Charlot LT
67. „Medicininės paskirties lovos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-28 Nr. VP62A/ 2019 (žodžiu) 2019-11-29 3149,77 Eur UAB „Matrasas“
68. „Elektros įrenginiai ir aparatai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-08 Nr. VP66A/ 2019 (žodžiu) 2019-11-29 210,08 Eur UAB „Eluta“
69. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-15 Nr. VP68A/2019 (žodžiu) 2019-11-29 100,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
70. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-10-28 Nr. VP71A/2019 (žodžiu) 2019-11-29 36,00 Eur Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
71. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-08 Nr. VP72A/2019(žodžiu) 2019-11-26 270,08 Eur UAB „Matrasas”
72. „Medicinos įranga neįgaliesiems” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-14 Nr. VP74A/2019 (žodžiu) 2019-12-16 1300,00 Eur UAB „Matrasas”
73. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-17 Nr. VP76A/2019 (žodžiu) 2019-11-29 11,50 Eur Utenos švietimo centras
74. „Techninės paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-21 Nr. VP77A/2019 (žodžiu) 2019-12-16 145,20 Eur UAB „SDG”
75. „Remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-14 Nr. VP79A/2019 (žodžiu) 2019-11-29 48,00 Eur P. Vaškevičiaus ind. veikla pagal pažymą nr.720033 išd.2017-01-03
76. „Kalibravimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-01-25 Nr. VP81A/2019 (žodžiu) 2019-12-12 45,62 Eur R. Rukšėno ind. įmonė
77. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-11-28 Nr.VP82A/2019(žodžiu) 2019-12-12 67,00 Eur UAB „Teisės aktų žinios”
78. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-28 Nr. VP82A/2019(žodžiu) 2019-12-12 67,00 Eur UAB „Teisės aktų žinios”
79. „Sistemų aptarnavimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-11-25 Nr.VP84A/2019(raštu) 2022-11-30 800,00 Eur UAB „Eksitonas Business Solutions”
80. „Elektros galia” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-11-25 Nr.VP55A/2019 (raštu) 2019-11-30 80,83 Eur AB „Energijos skirstymo operatorius“
81. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-16Nr. VP75A/2019 (žodžiu) 2019-11-26 1491,00 Eur UAB „Matrasas“
82. „Higienos reikmenys” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2019-11-12 Nr. VP78A/2019(raštu) 2019-12-09 2019-12-23 482,79 Eur 218,86 Eur UAB „A.Zapolskio IĮ „AZAS”, UAB „Entafarma“
83. „Įvairūs baldai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-03Nr. VP83A/2019(žodžiu) 2019-12-23 860,00 Eur IĮ „Balzena“
84. „Bakterologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-14 Nr. VP85A/2019 (žodžiu) 2019-11-23 28,00 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
85. „Dovanos ir apdovanojimai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-28 Nr. VP86A/2019 (žodžiu) 2019-12-04 67,98 Eur UAB „Savex“
86. „Muzikos instrumentai ir jų priedai“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-11-28 Nr. VP87A/2019 (žodžiu) 2019-12-06 522,00 Eur UAB „Topo Grupė“
87. „Prenumeratos paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-12-03 Nr.VP88A/2019 (žodžiu) 2019-12-16 78,00 Eur UAB „LIETUVOS RYTAS“
88. „Skalbimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-11-29 Nr.VP89A/2019 (žodžiu) 2022-12-05 1300,00 Eur UAB „Kagris“
89. „Remonto ir priežiūros paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-02 Nr. VP89A/2019 (žodžiu) 2019-12-02 95,00 Eur P.Vaškevičiaus ind. veikla pagal pažymą nr.720033 išd.2017-01-03
90. „Grindų plytelių klojimo darbai“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-06 Nr. VP90A/2019 (žodžiu) 2019-12-23 569,91 Eur UAB „Bikusta”
91. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-10 Nr. VP91A/2019 (žodžiu) 2019-12-18 1373,35 Eur UAB „Strefa“
92. „Draudimo paslaugos“ (įmonės turto-pastato draudimas) Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-06 Nr.92A/2019 (žodžiu) 2019-12-16 300,00 Eur ADB „Gjensidige“
93. „Rizikos arba pavojaus vertinimas“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-13 Nr.93A/2019 (žodžiu) 2019-12-16 351,38 Eur UAB „SDG“
94. „Biuro reikmenys“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-13 Nr. VP94A/ 2019 (žodžiu) 2019-12-23 42,79 Eur UAB Charlot LT
95. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-12-13 Nr.VP95A/2019 (žodžiu) 2019-12-31 55,00 Eur UAB „Utenos Diena“
96. „Biuro popierius” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2019-12-09 Nr. VP96A/2019 (raštu) 2019-12-23 130,20 Eur UAB Charlot LT
97. „Spausdintuvų kasetės“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-12-09 Nr. VP97A/ 2019 (žodžiu) 2019-12-23 318, 35 Eur UAB Charlot LT
98. „Higienos reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-12-18 Nr. VP98A/2019 (žodžiu) 2019-12-27 1275,75 Eur UAB „Vilandra“
99. „Meno kūriniai“ (paveikslas) Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-12-23 Nr. VP99A/2019 (žodžiu) 2019-12-27 400,00 Eur Aurina Paškevičienė, verslo liudijimo Nr.ZH375963-1
100.
Skip to content