Meniu Uždaryti

Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 metais

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
Leliūnų socialinės globos namų
direktoriaus
2017m. liepos 31d. įsakymu Nr. DĮ-29
INFORMACIJA APIE ATLIKTUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS
2021-01-04- 2021-12-31
Nr. BH-6

 

Eil.
Nr.
Pirkimo pavadinimas
Pirkimo tipas
(Tarptautinis/
Supaprastintas
/Mažos vertės)
Pirkimo būdas
Sutarties pradžia,
Sutarties Nr.
Sutarties
pabaiga
Sutarties
vertė
Laimėtojas
1. „Maisto tiekimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-29 Nr. VP89A/2020(žodžiu) 2021-01-08 1838,59 Eur UAB „Abuva“
2. „Rizikos arba pavojaus vertinimas” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-11 Nr. VP88A/2020(žodžiu) 2021-01-15 459,80 Eur UAB „Verslo Aljansas“
3. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-01-08 Nr. VP1A/2021 (žodžiu) 2021-02-15 1297,73 Eur UAB „Spaivikta“
4. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-01-11Nr. VP2A/2021 (žodžiu) 2021-01-29 80,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
5. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-01-15Nr. VP3A/2021 (žodžiu) 2021-01-29 80,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
6. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2021-01-25 Nr. VP5A/2021 (žodžiu) 2021-01-29 79,27 Eur UAB „Utenos butų ūkis“
7. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-01-15 Nr. VP4A/2021(žodžiu) 2021-02-26 150,00 Eur UAB „Verslo Aljansas“
8. „Duonos gaminai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-02-15 Nr. VP6A/2021(raštu) 2022-02-28 5324,09Eur UAB „Ukmergės duona“
9. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-02-03 Nr. VP7A/2021 (žodžiu) 2021-02-09 80,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
10. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2021-02-04 Nr. VP8A/2021 (žodžiu) 2021-02-26 27,59 Eur VŠĮ Priešgaisrinių paslaugų garantas
11. „Programinės įrangos priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2021-02-05 Nr. VP9A/2021 (raštu) 2024-02-10 400,00 Eur IĮ ,,IVAS“
12. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-02-25 Nr. VP10A/2021(žodžiu) 2021-03-17 20,00 Eur VŠĮ Kompiuterinių programų mokymo centras
13. „Spausdintuvų kasetės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-02-18 Nr. VP11A/2021 (žodžiu) 2021-03-17 199,77 Eur Charlot LT,UAB
14. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-03-27 Nr.VP12A/2021 (raštu) 2022-03-26 200,00 Eur UAB „GPAIS“
15. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-02-26 Nr. VP13A/2021 (žodžiu) 2021-03-17 1297,73 Eur UAB „Spaivikta“
16. „Asmens higienos gaminiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-03-08 Nr. VP14A/2020 (raštu) 2022-02-25 4779,57 Eur UAB „Bikuvos“ prekyba
17. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-03-02 Nr. VP15A/2021 (žodžiu) 2021-03-17 638,31 Eur UAB „DEIMENA”
18. „Sveikatos priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2021-03-12 Nr. VP16A/2021 (žodžiu) 2021-03-31 156,87 Eur VŠĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras“
19. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-03-15 Nr.VP17A/2021 (raštu) 2022-03-21 600,00 Eur UAB „Utenos komunalininkas“
20. „Teisinės paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-03-29 Nr.VP18A/2021 (raštu) 2022-03-28 800,00 Eur Advokatų profesinė bendrija MJM Legal
21. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-04-22 Nr. VP19A/2021 (žodžiu) 2021-04-29 1238,74 Eur UAB „Spaivikta“
22. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-04-27 Nr. VP20A/2021 (žodžiu) 2021-04-29 73,50 Eur UAB „Elmo technologijos”
23. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-04-27 Nr. VP21A/2021 (žodžiu) 2021-04-29 339,77 Eur Glovė, MB
24. „Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-13 Nr. 22/2021 (raštu) 2022-05-31 6540,07 Eur UAB „Daivida”
25. „Lazeriniai spausdintuvai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-13 Nr. 23/2021 (žodžiu) 2021-05-14 400,00 Eur UAB „ARK prekyba”
26. „Signalizacijos stebėsenos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-13 Nr. 24/2021 (raštu) 2024-05-15 1000,00 Eur UAB „Apsaugos komanda“
27. „Bakterologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-10 Nr. 25/2021 (žodžiu) 2021-05-14 84,00 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
28. „Transporto paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-10 Nr. 26/2021 (žodžiu) 2021-05-14 12,58 Eur UAB „Žalvaris“
29. „Saugos konsultacinės paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-17 Nr. 27/2021 (raštu) 2022-05-31 700,00 Eur UAB „Verslo Aljansas“
30. „Įvairūs baldai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-17 Nr. 2872021 (žodžiu) 2021-05-18 397,00 Eur UAB LINGRID
31. „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-21 Nr. 29/2021 (žodžiu) 2021-06-15 87,00 Eur S.Katino buitinių prietaisų remonto įmonė
32. „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-05-25 Nr. 30/2021 (žodžiu) 2021-06-29 295,00 Eur Alberto Stonikaus ind. veikla nr.3550530256
33. „Įvairūs įrenginiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-07-06 Nr. 31/2021 (žodžiu) 2021-07-07 150,00 Eur Arvydas Gaižauskas ind. veikla nr.37105190102
34. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-07-09 Nr. VP32A/2021 (žodžiu) 2021-08-02 1520,37 Eur UAB „VILANDRA”
35. „Pieno produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-07-09 Nr. VP33A/2021 (raštu) 2022-08-03 9929,55 Eur UAB „SANITEX“
36. „Ekspertų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-07-22 Nr. VP34/A (raštu) 2021-10-22 544,50 Eur UAB „ECOTERMIJA“
37. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-08-18 Nr. VP/35A (žodžiu) 2021-09-15 303,71 Eur UAB „Verslo Aljansas“
38. „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-08-19 Nr. VP/36A (žodžiu) 2021-08-20 114,95 Eur UAB „BIKUSTA”
39. „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-08-19 Nr. VP/37A (žodžiu) 2021-08-26 59,00 Eur S. Katino buitinių prietaisų remonto įmonė
40. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-08-24 Nr. VP/38A (žodžiu) 2021-08-31 234,74 Eur UAB „E-Z WAY“
41. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-08-23 Nr. VP/39A (žodžiu) 2021-09-08 254,10 Eur UAB „ŠILDVĖ“
42. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-08-26 Nr. VP/40A (žodžiu) 2021-09-08 15,00 Eur UAB „GRINGRASAS“
43. „Telekomunikacijų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-09-17 Nr. VP/41A (raštu) 2024-09-14 2408,76 Eur TEO LT AB
44. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-09-20 Nr. VP/42A (žodžiu) 2021-09-22 35,00 Eur MP „Patirtys ir idėjos“
45. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-09-29 Nr. VP/44A (žodžiu) 2021-10-15 90,00 Eur VšĮ „Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras“
46. „Banko paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-14 Nr. VP/45 A (raštu) 2024-11-03 290,88 Eur „Šiaulių bankas“
47. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-09 Nr. VP/46 A (žodžiu) 2021-10-14 752,66 Eur UAB „Sversa“
48. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-08 Nr. VP/47 A (žodžiu) 2021-10-14 249,99 Eur UAB „Vilandra“
49. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-08 Nr. VP/48 A (žodžiu) 2021-10-14 450,00 Eur UAB „Armila“
50. „Draudimo brokerių paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-13 Nr. VP/49 A (raštu) 2021-10-15 345,64 Eur ADB „Gjensidige“
51. „Apskaitos knygos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-12 Nr. VP/50 A (žodžiu) 2021-10-15 7,99 Eur UAB „Utenos indra“
52. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-15 Nr. VP/51A (žodžiu) 2021-09-08 22,70 Eur UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“
53. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-10-22 Nr. VP52A/2021 (žodžiu) 2021-10-29 1486,49 Eur UAB „Spaivikta“
54. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-08 Nr. VP/53A (žodžiu) 2021-12-02 80,00 Eur UAB „Faktu sum“
55. „Kompiuterinės įrangos remonto ir priežiūros” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-09 Nr. VP/54A (raštu) 2023-11-09 726,00 Eur UAB „ARK prekyba“
56. „Sveikatos priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-10 Nr. VP/55A (žodžiu) 2021-12-15 12,36 Eur VŠĮ „Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras”
57. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-12 Nr.VP/ 56A (žodžiu) 2021-12-28 120,00 Eur „Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija“
58. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-15 Nr.VP/ 57A (žodžiu) 2021-12-07 25,00 Eur VšĮ „Kolpingo kolegija“
59. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-15 Nr.VP/ 58A (žodžiu) 2021-12-15 150,00 Eur VšĮ „Kolpingo kolegija“
60. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-15 Nr.VP/ 59A (žodžiu) 2021-11-26 90,00 Eur VPA „Viešųjų pirkimų agentūra“
61. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos priežiūros ir remonto paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-12 Nr.VP/ 60A (žodžiu) 2021-12-30 64,74 Eur R.Rukšėno I.Į „Vienas colis“
62. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-17 Nr.VP/ 61A (žodžiu) 2021-12-15 805,87 Eur UAB „Sversa“
63. „Rankšluosčiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-16 Nr.VP/ 62A (žodžiu) 2021-11-26 162,40 Eur UAB „Negalia“
64. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-15 Nr.VP/ 63A (žodžiu) 2021-11-26 49,00 Eur VšĮ „Socialinių inovacijų centras“
65. „Medicininė įranga neįgaliesiems” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-17 Nr.VP/ 64A (raštu) 2021-11-26 323,13 Eur UAB „Slaugivita“
66. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-15 Nr.VP/ 65A (žodžiu) 2021-12-28 240,00 Eur „Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija“
67. „Spausdintuvų kasetės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-19 Nr.VP/ 66A (žodžiu) 2021-12-02 148,50 Eur UAB „ARK Prekyba“
68. „Virtuvės reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-26 Nr.VP/ 67A (žodžiu) 2021-11-30 36,90 Eur UAB „Bikuva“
69. „Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-19 Nr.VP/ 68A (žodžiu) 2022-12-14 34,00 Eur VšĮ „Žinių laboratorija empatija“
70. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-26 Nr.VP/ 69A (žodžiu) 2021-12-15 208,73 Eur UAB „Armila“
71. „Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-11-26 Nr.VP/ 70A (žodžiu) 2021-12-02 145,20 Eur UAB „Šildvė“
72. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-03 Nr.VP/ 71A (žodžiu) 2021-12-28 872,41 Eur UAB „Vilandra“
73. „Biuro reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-07 Nr.VP/ 72A (žodžiu) 2021-12-30 210,34 Eur UAB „Charlot“
74. „Profesinei drabužiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-08 Nr.VP/ 73A (žodžiu) 2021-12-21 405,00 Eur Indrės Raudienės individuali veikla
75. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-08 Nr.VP/ 74A (žodžiu) 2022-12-31 55,00 Eur UAB „Utenos diena“
76. „Draudimo brokerių paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-06 Nr.VP/ 75A (raštu) 2022-12-30 296,00 Eur ADB „Gjensidige“
77. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-08 Nr.VP/ 76A (žodžiu) 2022-12-31 86,00 Eur UAB „Lietuvos Rytas“
78. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-09 Nr.VP/ 77A (žodžiu) 2021-12-21 1486,49 Eur UAB „Spaivikta“
79. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2021-12-30 Nr. VP/ 78 A (žodžiu) 2022-12-31 67,00 Eur UAB „Teisės aktų žinios“
80.
Skip to content