Meniu Uždaryti

Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 metais

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
Leliūnų socialinės globos namų
direktoriaus
2017m. liepos 31d. įsakymu Nr. DĮ-29
INFORMACIJA APIE ATLIKTUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS
2022-01-14- 2022-12-31
Nr. BH-6

 

Eil.
Nr.
Pirkimo pavadinimas
Pirkimo tipas
(Tarptautinis/
Supaprastintas
/Mažos vertės)
Pirkimo būdas
Sutarties pradžia,
Sutarties Nr.
Sutarties
pabaiga
Sutarties
vertė
Laimėtojas
1. „Pagalbinės medicininės priemonės“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-01-28 Nr.VP1A/2022 (žodžiu) 2022-02-10 294,37 Eur UAB „Slaugivita“
2. „Farmacijos produktai“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) 2022-02-08 Nr.VP2A/2022(raštu) 2023-02-08 3719,01 Eur UAB „Gintarinė vaistinė“
3. „Darbuotojų mokymo paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-02-08 Nr.VP3A/2022 (žodžiu) 2022-02-09 90,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
4. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-02-08 Nr.VP4A/2022 (žodžiu) 2022-02-18 39,69 Eur Všį „Priešgaisrinių paslaugų garantas“
5. „Duonos gaminiai, kepiniai ir pyrago gaminiai“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) 2022-03-01 Nr.VP5A/2022 (raštu) 2023-03-01 5119,18 Eur UAB „Ukmergės duona“
6. „Darbuotojų mokymo paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-02-22 Nr.VP6A/2022 (žodžiu) 2022-03-15 130,00 Eur UAB „Verslo Aljansas“
7. „Kurui skirta mediena“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-02-10 Nr.VP7A/2022 (žodžiu) 2022-02-18 1677,06 Eur UAB „SPAIVIKTA“
8. „Asmens higienos gaminiai“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) 2022-03-15 Nr.VP8A/2022 (raštu) 2023-03-15 3027,03 Eur UAB „Utenaitis“
9. „Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-03-14 Nr.VP9A/2022 (žodžiu) 2023-03-14 1239,67 Eur UAB „STEKAS“
10. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“ (mikrobiologiniai tyrimai) Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-04-01 Nr.VP10/2022 (žodžiu) 2022-04-05 10,00 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
11. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“ (elektroninio termometro patikra) Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-04-25 Nr.VP11/2022 (Žodžiu) 2022-05-04 45,62 Eur R. Rugšėno I.Į „Vienas colis“
12. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-04-04 Nr.VP12/2022 (Žodžiu) 2022-04-11 629,20 Eur UAB „SPAIVIKTA“
13. „Dezinfekavimo ir graužikų naikinimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-05-03 Nr.VP13/2022 (Žodžiu) 2025-05-03 600,00 Eur UAB „Utenos deratizacija“
14. „Elektra” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-05-31 Nr.VP14/2022 (raštu) 2023-05-31 6611,57 Eur UAB „Ignitis“
15. „Mobilaus ryšio paslaugos Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-05-30 Nr.VP15/2022 (Žodžiu) 2022-11-30 0,00 UAB „Bite Lietuva“
16. „Mėsa ir mėsos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) 2022-06-01 Nr.VP16/2022 (Raštu) 2023-05-31 9917,36 Eur UAB „Daivida“
17. „Patikros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-05-23 Nr.VP1 7/2022 (Žodžiu) 2022-06-16 139,69 Eur R. Rugšėno I.Į „Vienas colis“
18. „Saugos konsultacinės paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-06-01 Nr.VP18/2022 (Žodžiu) 2023-05-31 826,45 Eur UAB „Verslo Ajansas“
19. „Bakteriologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-06-08 Nr.VP19/2022 (Žodžiu) 2022-06-08 58,00 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
20. „Kuras automobiliams” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2022-07-25 Nr.VP20/2022 (CPO214158) 2024-07-25 1700 Eur UAB „Alauša“
21. „Pieno produktai” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2022-08-05 Nr.VP21/2022 (CPO217370-20640) 2023-08-05 2787,50 Eur AB „Žemaitijos“ pienas
22. „Pieno produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-08-01 Nr.VP22/2022 (Raštu) 2023-07-31 6412,48 Eur AB „Žemaitijos“ pienas
23. „Patikros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-06-26 Nr.VP23/2022 (Žodžiu) 2022-07-30 38,19 Eur R. Rugšėno I.Į „Vienas colis“
24. „Apskaitos knygos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-07-24 Nr.VP24/2022 (Žodžiu) 2022-09-03 7,26 Eur UAB „Utenos Indra“
25. „Sveikatos priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-07-31 Nr.VP25/2022 (Žodžiu) 2023-07-31 210,00 Eur VŠĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras”
26. „Elektrinių prietaisų remontas” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-07-12 Nr.VP26/2022 (Žodžiu) 2022-10-15 275,00 Eur Mindaugas Baranauskas Ind.veikl.Nr. 689180
27. „Su atliekomis susijusios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-08-31 Nr.VP27/2022 (Žodžiu) 2023-08-30 900,00 Eur UAB „Rokvesta”
28. „Darbuotojų mokymo paslaugos (supervizijos įstaigos vadovams)” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-08-19 Nr.VP28/2022 (Žodžiu) 2022-10-19 80,00 Eur Mykolo Romerio universitetas
29. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-07-12 Nr.VP29/2022 (Žodžiu) 2023-10-31 234,74 Eur UAB „E-Z WAY“
30. „Pagalbinės med. priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) 2022-08-31 Nr.VP30/2022 (Žodžiu) 2022-09-15 261,36 Eur UAB „VILANDRA“
31. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-07-12 Nr.VP31/2022 (Žodžiu) 2022-09-29 3722.57 Eur UAB „Spaivikta”
32. „Įvairios paslaugos (M1 klasės lengvųjų automobilių TA)” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-09-30 Nr.VP32/2022 (Žodžiu) 2022-09-30 21,90 Eur UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“
33. „Automobilio draudimas (Kasko ir įprastinis)” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 4 tiekėjų) 2022-10-31 Nr.VP33/2022 (Žodžiu) 2023-11-10 330,74 Eur ADB „Gjensidige“ ; AAS „BTA Baltic Insurance Company“
34. „Automobilio draudimas” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-11 Nr.VP34/2022 (Žodžiu) 2023-11-10 62,03 Eur AAS „BTA Baltic Insurance Company“
35. ,,Biuro popierius” Mažos vertės CPO.LT  katalogu

CPO228650

2022-10-18

Nr.VP35/2022 (CPO228650)

2022-10-31 192.63 Eur UAB „Novakopa“
36. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-10-20

Nr.VP36/2022

2022-10-20 40,00 Eur Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
37. ,,Biuro reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-10-21

Nr. VP37/2022

2022-10-31 47,00 Eur UAB „Utenos Indra“
38. ,,Programos priežiūra” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-14

Nr. VP38/2022

2025-10-31 653,40 Eur UAB „Eksitonas Business Solutions“
39. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-10-26

Nr. VP39/2022

2022-11-07 150,00 Eur UAB „Verslo Aljansas“
40. ,,Bakteriologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-10-31 Nr.VP40/2022 (Žodžiu) 2022-11-15 28,00 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
41. ,,Spausdintuvų kasetės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-04

Nr. VP40/2022

2022-11-15 92,30 Eur UAB „ARK Prekyba“
42. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-08

Nr. VP42/2022

2022-11-15 110,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
43. ,,Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-10

Nr. VP43/2022

2022-11-22 29,04 Eur UAB „Žalvaris“
44. ,,Pagalbinės med. priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-15

Nr. VP44/2022

2022-11-30 348,48 Eur UAB „Medslauga“
45. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-15

Nr. VP45/2022

2022-11-30 30,00 Eur VšĮ Kolpingo kolegija
46. ,,Medžio granulės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) 2022-11-15

Nr. VP46/2022

2022-11-27 1236,00 Eur UAB „SPAIVIKTA”
47. ,,Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-16

Nr. VP47/2022

2023-12-31 70,00 Eur UAB „Utenos diena“
48. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-17

Nr. VP48/2022

2022-11-30 60,00 Eur Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinis mokymo centras
49. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-16

Nr. VP49/2022

2022-11-30 80,00 Eur UAB „Ekonomikos mokymo centras“
50. ,,Medžio granulės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) 2022-11-21

Nr. VP/50/2022

2022-11-25 1854,00 Eur UAB „SPAIVIKTA”
51. ,,Šiukšliadėžės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-23

Nr. VP51/2022

2022-11-30 42,98 Eur UAB „Kesko Senukai Digital“
52. ,,Biuro kėdės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-23

Nr. VP52/2022

2022-11-30 1031,60 Eur UAB „Archiformus“
53. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-24

Nr. VP53/2022

2022-11-30 75,00 Eur Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinis mokymo centras
54. ,,Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-29

Nr. VP54/2022

2023-12-31 108,00 Eur UAB „Lietuvos Rytas“
55. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-29

Nr. VP55/2022

2022-11-30 135,00 Eur MB „Patirtys ir idėjos“
56. ,,Šiukšliadėžės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-29

Nr. VP56/2022

2022-11-29 122,21 Eur UAB „Naujieji ženklai“
57. ,,Patalynė” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-11-30 Nr. VP57/2022 2022-12-15 176,40 Eur UAB „Negalia“
58. ,,Judriojo telefono ryšio paslaugos” Mažos vertės CPO.LT katalogas

CPO231880

2022-11-30 Nr. VP58/2022 2024-11-29 100,00 Eur UAB „Bitė Lietuva“
59. ,,Skalbimo ir sauso valymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-01 Nr. VP59/2022 2023-11-30 3000,00 Eur UAB „Kagris“
60. ,,Apskaitos knygos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-02 Nr. VP60/2022 2022-12-05 43,00 Eur UAB „Pačiolio“ prekyba
61. ,,Medicininė įranga” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-01 Nr. VP61/2022 2022-12-02 1416,54 Eur UAB „ZEPTER INTERNATIONAL“
62. ,,Indaplovė” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-01 Nr. VP62/2022 2022-12-28 2002,55 Eur UAB „Aeracija“
63. ,,Įmonių turto draudimas” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-15 320,00 Eur ADB „Gjensidige“
64. ,,Vienkartinės medicininės pirštinės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-08 Nr. VP64/2022 2022-12-15 195,19 Eur UAB „Medslauga“
65. ,,Kraujospūdžio matuokliai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-08 Nr. VP65/2022 2022-12-15 138,03 Eur UAB „Gintarinė vaistinė“
66. ,,Džiovyklė” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-01 Nr. VP66/2022 2022-12-02 2541,00 Eur UAB „Aeracija“
67. ,,Spausdintuvas” Mažos vertės CPO katalogas

CPO234227

2022-12-07 Nr. VP67/2022 CPO234227 2022-12-15 320,65 Eur UAB „Novakopa“
68. ,,Mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-15 Nr. VP68/2022 2022-12-28 35,00 Eur VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
69. ,,Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-13 Nr. VP69/2022 2022-12-15 1479,94 Eur UAB „Slaugivita“
70. ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-19 Nr. VP70/2022 2022-12-28 160,00 Eur Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija
71. ,,Medicinos įranga” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2022-12-19 Nr. VP71/2022 2022-12-28 1891,16 Eur UAB „Sveika tema“
72. ,,Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) 2022-12-20 Nr. VP72/2022 2022-12-28 2200,00 Eur UAB „SPAIVIKTA“
73. ,,Tinklo kūrimo, interneto ir interneto programinės įrangos kūrimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) 2022-12-22

Nr.VP73/2022

2023-11-29 1099,00 Eur MB „SAUGMA LT“
74. ,,Elektrinių prietaisų remontas” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) 2022-12-23

Nr.VP74/2022

2022-12-28 450,12 Eur UAB „Bikusta“
75. ,,Įvairūs įrenginiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) 2022-12-21 Nr. VP75/2022 2022-12-26 1944,99 Eur MB „Kerų sistemos“
76. ,,Informacinės sistemos priežiūra” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) 2022-12-27 Nr. VP76/2022 2025-12-26 1742,40 Eur UAB „NEVDA“
Skip to content