Meniu Uždaryti

Istorija

Leliūnai – nedidelis miestelis, įsikūręs 12 km nuo Utenos, abipus Kauno–Zarasų plento. Šiame miestelyje yra Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai.

1996 m. pradėtas vykdyti Švedijos vyriausybės ir Utenos miesto bendras projektas, kurio metu Švedijos savivaldybių asociacijos atstovai kartu su Utenos rajono savivaldybės darbuotojais domėjosi bei kūrė konkrečios veiklos projektus socialinio darbo srityje, analizavo, lygino vienišų ir senų žmonių padėtį Lietuvoje ir Švedijoje. Prasmingų diskusijų metu buvo nuspręsta Pakalnių miestelio (Leliūnų sen., Utenos r.) parapijos namuose įsteigti Pakalnių senelių globos namus. Tai buvo pirmieji tokio tipo globos namai Utenos rajone.

Deja, 2000 m. balandžio 25 dieną iki pamatų sudegus Pakalnių bažnyčiai, senelių globos namuose gyvenančius gyventojus skubiai reikėjo perkelti į kitas patalpas. 2000 m. liepos 1 dieną Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu globos namai iš Pakalnių buvo perkelti į Leliūnus. Čia atsirado galimybė gyventi didesniam skaičiui gyventojų. Įstaiga pavadinta Leliūnų seniūnijos globos namais.

2007 m. vasario 28 dieną steigėjo – Utenos rajono savivaldybės Tarybos – sprendimu pakeistas juridinis statusas ir įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre kaip biudžetinė savivaldybės įstaiga, veikianti socialinėje srityje ir pavadinta Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namais, toliau – Globos namai. Globos namams nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 29 d. vadovavo direktorė Nijolė Vieversienė. Nuo 2019 m. lapkričio 15 d. Globos namams vadovauja direktorė Irma Grižienė.

Skip to content