Meniu Uždaryti

Darbuotojų susirinkimas

Šių metų kovo 28 d. įstaigos darbuotojai dalyvavo susirinkime/pasitarime kurio metu buvo pristatyta atnaujinta įstaigos internetinė svetainė, 2022 m. veiklos plano ataskaita, darbuotojų ir gyventojų atitikties socialinės globos normoms apklausų rezultatai už 2022 m., aptartas 2023 m. veiklos planas, diskutuota socialinės paslaugų kokybės gerinimo bei socialinės atsakomybės klausimais, vidinio medicininio audito atlikimo aktualijomis.

Skip to content