Meniu Uždaryti

Gyventojų lankymo taisyklės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS

  1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) gyventojų lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Įstaigos gyventojų būtinąsias lankymo sąlygas, siekiant apsaugoti gyventojus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo.
  2. Įstaigos gyventojų lankymas yra organizuojamas laikantis šių sąlygų:

2.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;

2.2. LANKYTOJAI VISO LANKYMO METU PRIVALO:

2.2.1. . vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2.2.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;

2.2.3. lankymo trukmė Įstaigos patalpų viduje ir Įstaigos teritorijoje (lauke) nėra ribojama.

2.3. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, susitikimo patalpa privalo būti išvėdinama bei išvaloma (dezinfekuojama);

2.4. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2.5. asmenys, turintys 2.4. punkte nurodytų požymių į Įstaigą nėra įleidžiami;

2.6. prie įėjimo į Įstaigą lankytojui pamatuojama kūno temperatūra;

2.7. įėjęs į Įstaigą lankytojas privalo dezinfekuoti rankas (tai padaryti gali prie įėjimo įrengtoje stotelėje);

2.8. gyventojo artimieji, prieš atvykstant į Įstaigą, turi suderinti tikslų atvykimo laiką su Įstaigos socialiniu darbuotoju jo darbo laiku (tel. Nr. +370 615 83690). To nepadarę lankytojai į Įstaigą neįleidžiami.

Registracija telefonu vyksta:

Pirmadieni – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.;

Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val.

2.9. siuntinių perdavimas gyventojams yra galimas;

2.10. asmenys, kurių lankymasis Įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, privalo laikytis šių taisyklių 2.1–2.7 papunkčiuose nurodytų reikalavimų.

Skip to content