Meniu Uždaryti

Gyventojų priėmimas

Nukreipimą apsigyventi Globos namuose, gavęs prašymą, išduoda Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius. Į Globos namus priimami asmenys, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis. Priimant asmenį gyventi į Globos namus sudaroma trišalė sutartis tarp asmens, Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus bei Globos namų administracijos. Sutartyje yra numatytos šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

 

Naujai atvykusiems gyventojams suteikiama išsami informacija apie Globos namų veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, asmeniniu pinigų ir materialinių vertybių priėmimo ir saugojimo tvarka, kt. tvarkomis.

Asmenys į Globos namus priimami direktoriaus įsakymu, pateikę šiuos dokumentus:

– prašymą dėl paslaugų teikimo;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– invalidumo, darbingumo lygio, neįgalumo lygio nustatymo pažymos kopiją;

– pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

– medicinos dokumentų išrašą (F 0 – 27/a);

– Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus siuntimą, socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartį.

 

 

 

 

Skip to content