Meniu Uždaryti

Socialinės globos kaina

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina:

  1. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos suaugusiems asmenims, išskyrus asmenims su sunkia negalia – 1270,00 Eur/mėn.
  2. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos asmenims su sunkia negalia – 1400,00 Eur/mėn.

Socialinės globos kaina peržiūrima ir tvirtinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (Žin., 2006, Nr. 110-4163).

 

 

 

 

 

Skip to content