Meniu Uždaryti

Etatų sąrašas

 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ETATŲ SĄRAŠAS 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius
Direktorius 1,0
Vyresnysis buhalteris 1,0
Vyriausiasis socialinis darbuotojas 1,0
Socialinis darbuotojas 1,0
Užimtumo specialistas 1,0
Slaugytoja 1,25
Slaugytojo padėjėjas 1,0
Individualios priežiūros darbuotojas 5,0
Virėja 2,0
Ūkvedys 1,0
Pagalbinis darbininkas 1,0
Personalo specialistas 0,25
Kūrikas (šildymo sezono metu) 1,0
Iš viso: 17,5
Skip to content