Meniu Uždaryti

Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)  
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72) 
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialinės paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510)
  4. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialines apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr, A1-46 (Žin., 2007, Nr. 24-931). Aprašas1 priedas2 priedas3 priedas4 priedas5 priedas6 priedas7 priedas.
  5. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 32-1163)
  6. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Žin., 2006, Nr. 110-4163), 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 (Žin., 2007, 80-3247)
  7. Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-448 ,,Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“
Skip to content