Meniu Uždaryti

Vizija, misija, tikslai

Vizija

Atvira naujoms iniciatyvoms, nuolat tobulėjanti, bendradarbiaujanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus Įstaiga, pasitelkiant kompetentingų bei profesionalių darbuotojų komandą, siekianti užtikrinti palankias, saugias, modernias gyvenimo sąlygas bei teikti tik kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kurios atitiktų Įstaigos gyventojų poreikius bei lūkesčius.

Misija

Tenkinti Įstaigos gyventojų poreikius, teikiant socialinę globą, sudarant asmens orumo nežeminančias sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą bei teikimą, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius.

Vertybės

Pagarba žmogui – siekiama išklausyti kiekvieną gyventoją, su asmeniu elgtis be išankstinio nusistatymo, būti jautriems asmens nuomonei, tolerantiškiems, atviriems sau ir prieš visuomenę;

Profesionalumas ir bendradarbiavimas – sukauptos žinios, įgyta patirtis ir nuolatinis mokymasis, bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja praktika su gyventojais, kolegomis ir partneriais padeda pasiekti pageidaujamus rezultatus ir kuria kokybiškoms paslaugoms palankią darbo aplinką;

Inovatyvumas – siekis tobulėti, noras prisidėti prie teigiamų pokyčių, domėjimasis naujovėmis ir jų skatinamas, tobulėjimo sričių ieškojimas bei realizavimas, įsisenėjusių socialinių problemų sprendimo būdų ieškojimas ir įgyvendinimas;

Konfidencialumas – informacija apie gyventoją teikiama tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir siekiant užtikrinti geriausius gyventojo interesus;

Atsakomybė – siekis skatinti darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal atliekamas funkcijas ir kompetenciją;

Geras mikroklimatas – siekiama sukurti gerą darbinę atmosferą, namų jaukumą. Stengiamasi būti paslaugiems, mandagiems, etiškiems.

 

Skip to content