Meniu Uždaryti

Informacija apie vykdomus pirkimus 2020 metais

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
Leliūnų socialinės globos namų
direktoriaus
2017m. liepos 31d. įsakymu Nr. DĮ-29
INFORMACIJA APIE ATLIKTUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS
2020-01-02- 2020-12-31
Nr. BH-6

 

Eil.
Nr.
Pirkimo pavadinimas
Pirkimo tipas
(Tarptautinis/
Supaprastintas
/Mažos vertės)
Pirkimo būdas
Sutarties pradžia,
Sutarties Nr.
Sutarties
pabaiga
Sutarties
vertė
Laimėtojas
1. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2019-12-23 Nr.VP101A/2019(žodžiu) 2020-02-02 31,99 Eur UAB informacinių technologijų paslaugų centras
2. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-01-24 Nr. VP1A/2020(žodžiu) 2020-01-29 100,00 Eur UAB „FACTUS SUM”
3. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-01-24 Nr. VP2A/2020 (žodžiu) 2020-01-28 152,80 Eur UAB „Slaugivita”
4. „Įvairūs chemijos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-01-27Nr. VP3A/2020 (žodžiu) 2020-01-29 65,34 Eur UAB „Higėja”
5. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-01-27 Nr. VP5A/2020(žodžiu) 2020-01-27 1099,89 Eur UAB „Medienos granulės”
6. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-02-25 Nr. VP6A/2019(žodžiu) 2020-02-17 75,00 Eur UAB „Žinių centras“
7. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-02-12 Nr. VP9A/2020 (žodžiu) 2020-02-17 25,29 Eur VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“
8. „Elektros sistemų remonto paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-02-12 Nr. VP10A/ 2020 (žodžiu) 2020-02-17 126,00 Eur Albertas Stonikus ind. veikla, pažyma Nr.(21.12)-21.1-2948
9. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-02-24 Nr. VP11A/2020 (žodžiu) 2020-03-09 140,00 Eur UAB „Slaugivita“
10. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-02 Nr. VP12A/2020 (raštu) 2020-03-12 1004,91Eur UAB „Lambera“
11. „Įvairūs chemijos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-02-27Nr. VP15A/2020 (žodžiu) 2020-03-13 161,54 Eur UAB „Armila“
12. „Buitinių atliekų šalinimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-02Nr. VP16A/2020 (žodžiu) 2021-03-09 600,00 Eur UAB „Utenos komunalininkas“
13. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-03 Nr.VP171A/2020 (žodžiu) 2020-03-13 15,49 Eur UAB „Žalvaris“
14. „Įvairūs maisto produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-02-04 Nr.VP7A/2020 (žodžiu) 2020-03-16 615,18 Eur UAB „Sanitex“
15. „Asmens higienos gaminiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-09 Nr. VP14A/2020 (raštu) 2021-03-15 3565,12,Eur UAB „Bikuva“
16. „Įvairūs maisto produktai” Mažos vertės Skelbiama apklausos būdu CVPIS priemonėmis 2020-02-26 Nr.VP8A/2020 (žodžiu) 2023-03-18 22576,47Eur UAB „Sanitex“
17. „Sistemų aptarnavimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-06 Nr.VP18A/2020 (žodžiu) 2023-04-09 1200,00 Eur UAB „Nevda“
18. „Med. įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-24 Nr.VP19A/2020(žodžiu) 2020-04-09 330,64 Eur UAB „Armila“
19. „Apskaitos knygos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-27 Nr.VP20A/2020 (žodžiu) 2020-04-15 12,10Eur UAB „Utenos Indra“
20. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-02 Nr. VP21A/2020 (žodžiu) 2020-04-08 217,80 Eur IĮ S. Jokužio leidykla-spaustuvė
21. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-03 Nr. VP22A/2020 (žodžiu) 2020-04-08 272,25 Eur UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras”
22. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-06 Nr. VP23A/2020 (žodžiu) 2020-04-09 66,23 Eur UAB „Manjana“
23. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-08 Nr. VP24A/2020 (raštu) 2020-03-15 217,80 Eur UAB „Utenos gelžbetonis“
24. „Med. įranga ,farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-07 Nr.VP25A/2020(žodžiu) 2020-04-16 695,75 Eur UAB „ENTAFARMA“
25. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-03-27 Nr. VP26A/2020 (žodžiu) 2020-03-31 90,39 Eur AB „Utenos trikotažas“
26. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2019-04-08 Nr. VP27A/2020 (žodžiu) 2020-04-30 78,65 Eur MB „Katsu“
27. „Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2020-04-09 Nr. VP28A/2020, raštu 2021-05-28 00,00 Eur Bitė Lietuva, UAB
28. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-20 Nr. VP29A/2020 (žodžiu) 2020-04-27 115,94 Eur UAB „Deimena“
29. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-20 Nr. VP30A/2020 (žodžiu) 2020-04-27 138,18 Eur UAB „Manjana“
30. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-22 Nr.VP31A/2020 (žodžiu) 2020-04-30 99,10 Eur UAB „ENTAFARMA“
31. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-04-22 Nr. VP31A/2020 (raštu) 2020-04-30 199,65 Eur UAB „SPAIVIKTA“
32. „Saugos konsultacinės paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-05-18 Nr. VP32A/2020 (raštu) 2021-05-31 1000,00Eur UAB „Verslo Aljansas“
33. „Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) 2020-05-22 Nr. VP33A/2020 (raštu) 2021-05-31 7977,90Eur UAB „Daivida“
34. „Vožtuvai, ventiliai ir panašūs įtaisai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-07-01 Nr.VP34A/2020(žodžiu) 2020-07-14 53,00 Eur UAB „Gringrasas“
35. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-08 Nr. VP36A/2020 (žodžiu) 2020-07-14 122,06 Eur R.Rukšėno IĮ „Vienas colis”
36. „Pieno produktai“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-06-10 Nr. VP35A/2020 (žodžiu) 2020-08-04 1185,22 Eur UAB „Sanitex“
37. „Medicininių atliekų šalinimo paslaugos“ Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-13 Nr. VP37A/2020 (žodžiu) 2023-07-18 800,00 Eur UAB „AV investicija“
38. „Kuras“ Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2020-07-23 Nr. CPO144934 2022-07-22 2000,00 Eur UAB „Alauša“
39. „Sveikatos priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-08-04 Nr. VP4A/2020 (žodžiu) 2020-08-14 41,40 Eur VŠĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras“
40. „Lovos skalbiniai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-20 Nr. VP39A/2020 (žodžiu) 2020-08-14 46,25 Eur UAB „Negalia“
41. „Pagalvės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-20 Nr. VP40A/2020 (žodžiu) 2020-08-14 25,20 Eur UAB „Negalia“
42. „Rankšluosčiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-20 Nr. VP41A/2020 (žodžiu) 2020-08-14 4,50 Eur UAB „Negalia“
43. „Įvairūs viršutiniai drabužiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-20 Nr. VP42A/2020 (žodžiu) 2020-08-14 70,00 Eur UAB „Negalia“
44. „Bakterologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-07-17 Nr. VP43A/2020 (žodžiu) 2020-07-31 72,00 Eur Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
45. „Pieno produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-08-03 Nr. VP44A/2020 (raštu) 2021-08-03 9974,59 Eur UAB „Sanitex“
46. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-08-14 Nr. VP45A/2020 (žodžiu) 2021-08-31 94,31 Eur UAB „Entafarma“
47. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-08-28 Nr. VP46A/2020 (žodžiu) 2020-09-17 1179,75 Eur UAB „SPAIVIKTA“
48. „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-09-18 Nr. VP47A/2020 (žodžiu) 2020-09-30 59,05 Eur R.Rukšėno IĮ „Vienas colis”
49. „Med. įranga,farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-09-18 Nr. VP49/2020(žodžiu) 2020-09-23 210,94 Eur UAB „HIPERFARMA“
50. „Įvairios paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-09-25 Nr.VP50A/2020 (žodžiu) 2020-09-28 14,48 Eur UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“
51. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-05 Nr.VP52A/2020 (žodžiu) 2020-10-05 254,10 Eur UAB „Biuro gidas“
52. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-06 Nr.VP53A/2020 (raštu) 2020-10-06 212,44 Eur UAB „Oliveris“
53. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-05 Nr.VP54A/2020 (raštu) 2020-10-05 206,18 Eur UAB „Itina“
54. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-05 Nr.VP55A/2020 (raštu) 2020-10-06 183,92 Eur AB „Higėja“
55. „Kvalifikacijos kėlimo kursai Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-05 Nr. VP48A/2020(žodžiu) 2020-10-15 100,00 Eur UAB „FACTUS SUM“
56. „Med. įranga ,farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-15 Nr. VP57/2020(raštu) 2020-10-26 833,93 Eur UAB „Vilandra“
57. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-14 Nr. VP60A/2020 (žodžiu) 2020-10-16 105,00 Eur UAB „EVS Group“
58. „Draudimo paslaugos“ (automobilių Kasko ir įprastinis privalomasis draudimas) Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-14 Nr. VP61A/2020 (žodžiu) 2021-11-12 377,50 Eur ADB „Gjensidige“
59. „Katilų priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-10 Nr. VP56/2020 (raštu) 2021-10-12 600,00 Eur UAB „Šildvė“
60. „Spausdintuvų kasetės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-22 Nr. VP62A/2020 (žodžiu) 2021-11-13 79,62 Eur Charlot LT,UAB
61. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-26 Nr.VP63A/2020 (raštu) 2020-11-04 64,28 Eur UAB „Manjana“
62. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-11-06 Nr.VP64A/2020 (žodžiu) 2020-11-18 586,61 Eur UAB „Matrasas“
63. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-11-13 Nr.VP65A/2020 (žodžiu) 2020-11-18 2323,74 Eur UAB „Matrasas“
64. „Elektros sistemų remonto paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-11-26 Nr. VP66A/ 2020 (žodžiu) 2021-11-30 Albertas Stonikus ind. veikla, pažyma Nr.(21.12)-21.1-2948
65. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-14 Nr. VP58A/2020 (žodžiu) 2020-12-07 800,00 Eur Iliuminata Gaigalaitė IVV paž. Nr.378333
66. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-10-14 Nr. VP59A/2020 (žodžiu) 2020-12-07 120,00 Eur Iliuminata Gaigalaitė IVV paž. Nr.378333
67. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-11-17 Nr.VP68A/2020 (žodžiu) 2020-12-17 52,80 Eur UAB UAB „Fakto“ autocentrasMatrasas“
68. „Kurui skirta mediena” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-04 Nr. VP69A/2020 (žodžiu) 2020-12-09 1521,58 Eur UAB „SPAIVIKTA“
69. „Automobilių priežiūros paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-07 Nr. VP70A/2020(žodžiu) 2020-12-09 307,05 Eur „Fakto“ autocentras
70. „Kvalifikacijos kėlimo kursai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-01 Nr. VP71A/2020 (žodžiu) 2020-12-09 114,95Eur UAB „Mokesčių srautas“
71. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-02 Nr.VP72A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 55,00Eur UAB „Utenos Diena“
72. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-02 Nr.VP73A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 78,00Eur UAB „Lietuvos Rytas“
73. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-02 Nr.VP74A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 67,00Eur UAB „Teisės aktų žinios“
74. „Prenumeratos paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-02 Nr.VP75A/2020 (žodžiu) 2020-12-09 39,00Eur Marius Dičkus Ind. veiklos paž.Nr.199869
75. „Įvairūs įrenginiai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-09 Nr.VP76A/2020 (žodžiu) 2020-12-11 65,00Eur UAB „Egrena“
76. „Mobilieji telefonai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-07 Nr.VP76A/2020 (žodžiu) 2020-12-15 593,90Eur UAB „Bitės salonų tinklas“
77. „Draudimo paslaugos“ (pastatų draudimas) Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-07 Nr. VP80A/2020 (žodžiu) 2021-12-27 296,73 Eur ADB „Gjensidige“
78. „Biuro popierius” Mažos vertės Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu 2020-11-30 Nr. CPO007275 2020-12-23 78,05 Eur UAB Daily Print
79. „Med. įranga ,farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-05 Nr. VP77A/2020 (žodžiu) 2020-12-23 1977,09 Eur UAB „Slaugivita“
80. „Lovos skalbiniai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-11 Nr. VP78A/2020 (žodžiu) 2020-12-23 271,60 Eur UAB „Negalia“
81. „Biuro reikmenys” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-12 Nr. VP81A/2020 (žodžiu) 2020-12-17 130,23 Eur Charlot LT,UAB
82. „Biuro popierius” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-12 Nr. VP82A/2020(žodžiu) 2020-12-18 130,08 Eur Charlot LT,UAB
83. „Bakterologinių tyrimų paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa(iš 1 tiekėjo) 2020-12-14 Nr. VP83A/2020 (žodžiu) 2020-12-22 217,80 Eur UAB Diagnostinės sistemos
84. „Med. įranga ,farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-14 Nr. VP84A/2020 (žodžiu) 2020-12-18 248,04 Eur UAB „Saugima“
85. „Med. įranga ,farmacijos ir asmens higienos produktai” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-15 Nr. VP85A/2020 (žodžiu) 2020-12-18 943,80 Eur UAB „Saugima“
86. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-17 Nr.VP86A/2020 (žodžiu) 2020-12-21 1580,87 Eur UAB „Vilandra“
87. „Pagalbinės medicininės priemonės” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-18 Nr.VP87A/2020 (žodžiu) 2020-12-23 924,29 Eur InSpe I Į
88. „Maitinimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-28 Nr. VP88A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 158,47 Eur UAB „Abuva“
89. „Maitinimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-29 Nr. VP89A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 237,09 Eur UAB „Abuva“
90. „Maitinimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-30 Nr. VP90A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 237,09 Eur UAB „Abuva“
91. „Maitinimo paslaugos” Mažos vertės Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) 2020-12-31 Nr. VP91A/2020 (žodžiu) 2021-12-31 237,09 Eur UAB „Abuva“
92.
Skip to content