Meniu Uždaryti

Projektinė veikla

Nuo 2018 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybėje Leliūnų socialinės globos namuose pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0004 ,,Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas‘‘. Projekto tikslas-gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims. Projekto tikslinė grupė-suaugę su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią) ir senyvo amžiaus asmenys. Projektu numatoma sutvarkyti bei atnaujinti Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų patalpas: poilsio-svečių-maldos-renginių ir vonios-tualeto kambario, kurios atitiktų Globos namų gyventojų poreikius, fizines galimybes, bei įsigyti fiziniam aktyvumui, sveikatinimui skirtą priemonę ir transporto priemonę, pritaikytą vežti neįgalius asmenis sveikatos priežiūros bei palaikymo tikslais.

Projekto partneris Utenos rajono savivaldybė.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondo lėšomis, kuriam įgyvendinti numatyta 60 025,41 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-2019 metai.

Kontaktinis asmuo: Irma Grižienė tel.: (8 389) 59784, el. p. sgnamai@gmail.com

2019 m. spalio 31 d. Projekto vykdymo pabaiga.

Projekto vertė 70 618, 14 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos 10 592,73 Eur.

Įgyvendinus projektą sutvarkytos, atnaujintos bei Įstaigos gyventojų poreikius ir fizinėms galimybėms pritaikytos poilsio-svečių-maldos-renginių ir vonios-tualeto kambario patalpos, įsigyta fiziniam aktyvumui bei sveikatinimui skirtą priemonė (pasikėlimo platforma) ir transporto priemonė (automobilis NISSAN -300 NV) pritaikyta vežti neįgalius asmenis sveikatos priežiūros bei palaikymo, laisvalaikio organizavimo tikslais.

 

Skip to content